Bu Blogda Ara

10 Ekim 2007 Çarşamba

PHP ile Nesne Yönelimli Programlama Örneği

Nesne yönelimli programlamaya php ile bir örnek kod hazırladım. Kod basit olarak formdan gelen verileri derleyerek yöneticimize e-mail olarak gönderiyor. Kod üzerinde yeterince açıklama yaptım. Umarım faydalı olur. Eklemeler devam edecektir...

<?
/* E-mail send script using OOP by Ramazan Bellek (c) 2007
contact: ramazanbellek[at]gmail.com
This is a freeware that you can use it without modify!
Have fun... */

class mail_obje //ileti göndermek için bir nesne oluşturuyoruz.
{
var $kime,$konu,$hata,$baslik,$isim,$soyisim,$mail,$tel,$marka,$soru; // değişkenlerimizi tanımlıyoruz.

function degiskenler($kime,$konu,$hata,$baslik,$isim,$soyisim,$mail,$tel,$marka,$soru) // değişkenlerin formatını kontrol eden fonksiyon
{
function is_email($user_email) // internetten bulduğum e-mail adresinin formatını kontrol eden bir fonksiyon :)
{
$chars = "/^([a-z0-9+_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,6}\$/i";
if(strstr($user_email, '@') && strstr($user_email, '.')) {
if (preg_match($chars, $user_email)) {
return true;
} else {
return false;
}
} else {
return false;
}
}
//değişkenlerimizi nesnemize atıyoruz.
$this->alici = $kime;
$this->konu = $konu;
$this->sorun = $hata;
$this->baslik = $baslik;
if ($isim=="") die("İsim Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->ad = $isim;
if ($soyisim=="") die("Soyisim Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->soyad = $soyisim;
if ($mail=="") die("E-mail Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
if (!is_email($mail)) die("Geçersiz e-mail adresi...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->posta = $mail;
if ($tel=="") die("Telefon Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
if (!intval($tel)) die("Lütfen telefon numarasını rakamlarla giriniz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->telefon = $tel;
if ($marka=="") die("Marka Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->arac = $marka;
if ($soru=="") die("Soru Alanı Boş Bırakılamaz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>');
$this->sorusu = $soru;
}
function gonder() // iletiyi gönderen fonksiyonumuz.
{
$kime = $this->alici;
$konu = $this->konu;
$baslik = $this->baslik;
$mesaj = "Kimlik: ".$this->ad." ".$this->soyad."\n"."Araç Markası: ".$this->arac."\n"."Telefon: ".$this->telefon."\n"."SORU?:"."\n".$this->sorusu;
mail($kime,$konu,$mesaj,$baslik) || die($hata); // php mail gönderme fonksiyonu.
echo "İletiniz başarıyla gönderilmiştir...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>';
}
}
if (!isset($_GET['gonder'])) {
echo "Bu sayfaya direk erişim yasaktır..!".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>';
exit();
}


/* -------------------AYARLAR---------------------- */
$email = "isim@hotmail.com";
$hatamesaj = "Şu anda teknik bir sorundan dolayı iletinizi gönderemiyoruz. Lütfen Daha sonra tekrar deneyiniz...".'<a href="javascript:history.go(-1);">Geri Dön</a>';
$konu = "Bir sorunum var..?";
$baslik = "FROM: ".$_POST['isim']." ".$_POST['soyisim']." <".$_POST['mail'].">";
$baslik .= "Reply-to: ".$_POST['isim']." ".$_POST['soyisim']." <".$_POST['mail'].">";
/* ----------------AYARLAR SON---------------------- */$nesne = new mail_obje();
$nesne->degiskenler($email,$konu,$hatamesaj,$baslik,$_POST['isim'],$_POST['soyisim'],$_POST['mail'],$_POST['tel'],$_POST['marka'],$_POST['soru']);
$nesne->gonder();
unset($nesne);
?>

Hiç yorum yok: