Bu Blogda Ara

8 Aralık 2007 Cumartesi

Algoritmalar Ödevi Soru 3.2

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main (void)
{
int n;
printf("Dizinin eleman sayisini giriniz:");
scanf("%d",&n);
int d[n];
int t;
printf("Denemek istediginiz sayiyi giriniz:");
scanf("%d",&t);
for (int j=0; j< n; j++)
{
printf("Dizinin %d. elemanini giriniz:",j+1);
scanf("%d",&d[j]);
}
int k=0;
for (int i=0; i< n; i++)
{
if (d[i]< t) k++;
}
printf("Girdiginiz sayi dizideki %d tane elemandan buyuktur.",k);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 3.1

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int n;
printf("Dizinin eleman sayisini giriniz:");
scanf("%d",&n);
int d[n];
int i;
for (i=0; i< n; i++)
{
printf("Dizinin %d. elemanini giriniz:",i+1);
scanf("%d",&d[i]);
}
int b=0,s=0;
for (i=0; i{
if(d[i]>b)
{
b=d[i];
s=i;
}
}
int b2=0,s2=0;
for (i=0; i{
if ((d[i]>b2) && (i!=s))
{
b2=d[i];
s2=i;
}
}
printf("Girdiginiz 2. en buyuk eleman = %d",d[s2]);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.6

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int v=0,t=0,i=0;
printf("Anlik hizi beliryeleceginiz dakikayi giriniz:");
scanf("%d",&t);
for (i; i < 150; i++) {
if (t==i) break;
if (i<10) v+=4;
if (i>=130) v-=2;
}
printf("%d. dakikada geminin hizi %d mil/saat'tir.",t,v);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.5

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...


#include "stdio.h"
#include "conio.h"
int main(void)
{
float x;
printf("y=f(x) fonksiyonu icin x degerini giriniz:");
scanf("%f",&x);
if ((x>-1) && (1>x))
printf("f(%f) = 1",x);
else
printf("f(%f) = 0",x);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.4

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...


#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int taban,us,i,carpim;
printf("Sayi tabanini giriniz:");
scanf("%d",&taban);
printf("Sayi ussunu giriniz:");
scanf("%d",&us);
carpim=1;
for (i=0; i< us; i++)
{
carpim*=taban;
}
printf("%d sayisinin %d. kuvveti %d'dir",taban,us,carpim);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.3

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...


#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int n;
int hedef;
printf("Yaklasmak istediginiz sayiyi giriniz:");
scanf("%d",&hedef);
printf("Dizi kac elemanli olacak?\n");
scanf("%d",&n);
int d[n];
for (int j=0; j< n; j++)
{
printf("Dizinin %d. elemanini giriniz:",j+1);
scanf("%d",&d[j]);
}

int delta,sira=0;
delta=hedef-d[0];
if (delta<0) delta*=-1;
int tmp;
for (int k=0; k< n; k++)
{
tmp=hedef-d[k];
if (tmp<0) tmp*=-1;
if (tmp< delta)
{
delta=hedef-d[k];
if (delta<0) delta*=-1;
sira=k;
}

}
printf("Girdiginiz sayiya en yakin eleman dizinin %d. elemani olan %d'dir.",sira+1,d[sira]);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.2

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int n,i,e=0,a=0;
printf("Kac tane tam sayi girmek istiyorsunuz?\n");
scanf("%d",&n);
int dizi[n];
for (i=1; i<=n; i++)
{
printf("%d. sayiyi giriniz:",i);
scanf("%d",&dizi[i]);

}
for (i=1; i<=n; i++)
{
if (dizi[i]>0)
{
a++;
printf("%d. girdiginiz %d sayisi pozitiftir.\n",i,dizi[i]);}
else {
e++;
printf("%d. girdiginiz %d sayisi negatiftir.\n",i,dizi[i]);}

}
printf("Toplam %d tane sayi girdiniz\nGirdiginiz bu sayilarin %d tanesi pozitif %d tanesi negatiftir.",n,a,e);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 2.1

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...


#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)

{
int i,k;
printf("Lutfen gireceginiz sayı adedini velirtiniz:");
scanf("%d",&i);
int a[i];

for (k=1; k<((i*2)+1); k++)
{
//printf("%d\n",k);
if (k<=i)
{
printf("Lutfen %d. sayiyi giriniz:",k);
scanf("%d",&a[i]);} else
{
if (a[(k-(i*2))]>0)
{
printf("%d. girdiginiz %d sayisi pozitiftir",k - (i*2),a[k % (i*2)]);

}
else
{
printf("%d. girdiginiz %d sayisi negatiftir",k - (i*2),a[k % (i*2)]);
}

}

}


getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 1.3

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...


#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int i,n,sonuc=0;
printf("Lütfen toplamak üzere bir sayi giriniz:");
scanf("%d",&n);
i=0;
do
{
sonuc+=i;
i++;
}
while (i<=n);
printf("%d sayisina kadar olan tüm sayilarin toplami %d 'dır",n,sonuc);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 1.2

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int i,n,sonuc=0;
printf("Lütfen toplamak üzere bir sayi giriniz:");
scanf("%d",&n);
i=0;
while (i<=n)
{
sonuc+=i;
i++;
}
printf("%d sayisina kadar olan tüm sayilarin toplami %d 'dır",n,sonuc);
getch();
}

Algoritmalar Ödevi Soru 1.1

//Sorular basit arkadaşlar açıklama yapmadan yayınlıyorum...

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

int main(void)
{
int i,n,sonuc=0;
printf("Lütfen toplamak üzere bir sayi giriniz:");
scanf("%d",&n);
for (i=0;i<=n; i++)
{
sonuc+=i;
}
printf("%d sayisina kadar olan tüm sayilarin toplami %d 'dır",n,sonuc);
getch();
}

C++ 'ta NYP örneği

Algoritma ödevlerimden soru 6.1 için getirdiğim çözüm nesne yönelimli programlamaya örnek oluşturacağını düşündüm. Programın nesneleri şu şekilde:
Sıkıldığım için uygulamanın algoritmasını çizmedim kusura bakmayın :)

Soru 6.1 de 3 bilinmeyenli 3 denklemin çözümü istenmektedir.Soru Lineer Cebir dersinde gördüğümüz Kramer yöntemiyle çözülebilir.

Cevap 6.1

#include "iostream"
#include "conio.h"

// Dev-C++ Compiler

class ekran //ekran sınıfımız (şablon)
{
public:
void yaz(char *yazi); // ekran sınıfımızada bulunan ve dışarıdan erişilebilen (public) metodlar.
void yaz(double yazi);
void yenisatir();
void bekle();
void temizle();
int oku();
};


int ekran::oku() // fonksiyonların tanımları
{
int n;
std::cin>>n;
return n;
};
void ekran::temizle()
{
system("CLS");
};


void ekran::bekle()
{
getch();
};
void ekran::yenisatir()
{
std::cout<<"\n";
};
void ekran::yaz(char *yazi)
{
std::cout << yazi;
};
void ekran::yaz(double yazi) //OVERLOADING aşırı yükleme ;)
{
std::cout << yazi;
};
class denklem {
private:
int a,b,c,x;
public:
denklem();
void degerata(int d, int e, int f,int x);
int degeroku1();
int degeroku2();
int degeroku3();
int degerokux();
};

denklem::denklem()
{
degerata(1,1,1,0);
};
void denklem::degerata(int d, int e, int f, int g)
{
a=d;
b=e;
c=f;
x=g;
};
int denklem::degeroku1()
{
return a;
};
int denklem::degeroku2()
{
return b;
};
int denklem::degeroku3()
{
return c;
};int denklem::degerokux()
{
return x;
};
class ds : public denklem
{

public:
ds(void);
denklem d1,d2,d3;
double delta();
double delta1();
double delta2();
double delta3();
double x1();
double x2();
double x3();
void goster(denklem dd);
};
void ds::goster(denklem dd)
{
ekran e1;
e1.yaz(dd.degeroku1());
e1.yaz("x(1)+");
e1.yaz(dd.degeroku2());
e1.yaz("x(2)+");
e1.yaz(dd.degeroku3());
e1.yaz("x(3) = ");
e1.yaz(dd.degerokux());
};
double ds::delta1()
{
ds td1;
td1.d1.degerata(d1.degerokux(),d1.degeroku2(),d1.degeroku3(),d1.degerokux());
td1.d2.degerata(d2.degerokux(),d2.degeroku2(),d2.degeroku3(),d2.degerokux());
td1.d3.degerata(d3.degerokux(),d3.degeroku2(),d3.degeroku3(),d3.degerokux());
return (td1.d1.degeroku1()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku3()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku3())-(td1.d1.degeroku3()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku1()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku3());
};
double ds::delta2()
{
ds td1;
td1.d1.degerata(d1.degeroku1(),d1.degerokux(),d1.degeroku3(),d1.degerokux());
td1.d2.degerata(d2.degeroku1(),d2.degerokux(),d2.degeroku3(),d2.degerokux());
td1.d3.degerata(d3.degeroku1(),d3.degerokux(),d3.degeroku3(),d3.degerokux());
return (td1.d1.degeroku1()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku3()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku3())-(td1.d1.degeroku3()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku1()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku3());
};
double ds::delta3()
{
ds td1;
td1.d1.degerata(d1.degeroku1(),d1.degeroku2(),d1.degerokux(),d1.degerokux());
td1.d2.degerata(d2.degeroku1(),d2.degeroku2(),d2.degerokux(),d2.degerokux());
td1.d3.degerata(d3.degeroku1(),d3.degeroku2(),d3.degerokux(),d3.degerokux());
return (td1.d1.degeroku1()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku3()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku3())-(td1.d1.degeroku3()*td1.d2.degeroku2()*td1.d3.degeroku1()+td1.d2.degeroku3()*td1.d3.degeroku2()*td1.d1.degeroku1()+td1.d1.degeroku2()*td1.d2.degeroku1()*td1.d3.degeroku3());
};
double ds::x1()
{
return (double)delta1()/delta();
};
double ds::x2()
{
return (double)delta2()/delta();
};
double ds::x3()
{
return (double)delta3()/delta();
};
double ds::delta()
{
return (d1.degeroku1()*d2.degeroku2()*d3.degeroku3()+d1.degeroku2()*d2.degeroku3()*d3.degeroku1()+d2.degeroku1()*d3.degeroku2()*d1.degeroku3())-(d1.degeroku3()*d2.degeroku2()*d3.degeroku1()+d2.degeroku3()*d3.degeroku2()*d1.degeroku1()+d1.degeroku2()*d2.degeroku1()*d3.degeroku3());
};
ds::ds(void)
{
};
int main(int argc, char* argv[])
{
ekran e;
ds ls;
int a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,x1,x2,x3;
e.yaz("a(11)x(1)+a(12)x(2)+a(13)x(3)=b(1)");
e.yenisatir();
e.yaz("a(21)x(1)+a(22)x(2)+a(23)x(3)=b(2)");
e.yenisatir();
e.yaz("a(31)x(1)+a(32)x(2)+a(33)x(3)=b(3)");
e.yenisatir();
e.yaz("Formatinda bir denklem sisteminin degerlerini girelim...\n");
e.yaz("a(11):");
a1=e.oku();
e.yaz("a(12):");
b1=e.oku();
e.yaz("a(13):");
c1=e.oku();
e.yaz("b(1):");
x1=e.oku();
ls.d1.degerata(a1,b1,c1,x1);
e.yaz("a(21):");
a2=e.oku();
e.yaz("a(22):");
b2=e.oku();
e.yaz("a(23):");
c2=e.oku();
e.yaz("b(2):");
x2=e.oku();
ls.d2.degerata(a2,b2,c2,x2);
e.yaz("a(31):");
a3=e.oku();
e.yaz("a(32):");
b3=e.oku();
e.yaz("a(33):");
c3=e.oku();
e.yaz("b(3):");
x3=e.oku();
ls.d3.degerata(a3,b3,c3,x3);
ls.goster(ls.d1);
e.yenisatir();
ls.goster(ls.d2);
e.yenisatir();
ls.goster(ls.d3);
e.yenisatir();
e.yenisatir();
e.yaz("Delta = ");
e.yaz(ls.delta());
e.yenisatir();
e.yaz("Delta1 = ");
e.yaz(ls.delta1());
e.yenisatir();
e.yaz("Delta2 = ");
e.yaz(ls.delta2());
e.yenisatir();
e.yaz("Delta3 = ");
e.yaz(ls.delta3());
e.yenisatir();
e.yenisatir();
if (ls.delta()==0)
{ if (ls.delta1()==0)
{ e.yaz("Denklemin Sonsuz Cozumu vardir..!");
e.bekle();
return 0;

} else { e.yaz("Denklemin Cozum kumesi yoktur..!");
e.bekle(); return 0;
} }
e.yenisatir();
e.yaz("x1 = ");
e.yaz(ls.x1());
e.yenisatir();
e.yaz("x2 = ");
e.yaz(ls.x2());
e.yenisatir();
e.yaz("x3 = ");
e.yaz(ls.x3());
e.bekle();
return 0;
}